Tento kurz slouží jako ukázka možností LMS Moodle.